Home

    Er staan nieuwe Foto's in het album 'Voorjaar 2018'

Stal Serooskerke bevindt zich aan de Snouck Hurgronjeweg 2 in Gapinge, wat één van de 13 kernen van de gemeente Veere op Walcheren is.

Volgens de traditionele arbeidskalender worden er ouderwetse gewassen verbouwd, wat zo veel mogelijk met authentieke landbouwwerktuigen en de daarbij horende Zeeuwse trekpaarden uitgevoerd wordt. Landbouwer van de Stal Serooskerke is Adri Verhage. Hij bewerkt de akkers bij de stal. Tot Stal Serooskerke behoren, behalve de stal, 3 hectare landbouwgrond en 4,5 hectare weiland

Bezoekt u Stal Serooskerke, dan kunt u zien hoe in Zeeland tot de jaren zestig van de vorige eeuw de grond werd bewerkt en welke gewassen er werden verbouwd. Haver, klavers, voederbieten, tarwe en aardappelen worden hier met behulp van de trekpaarden gezaaid, gepoot en geoogst. Net als vroeger.

Door goed fokbeleid wil Stal Serooskerke de trekkracht, het goede en werklustige karakter, het uithoudingsvermogen en de forse lichaamsbouw van het trekpaard in stand houden.
Want die eigenschappen zijn onmisbaar bij het werken in de Zeeuwse klei.

Er zijn 5 volwassen trekpaarden en een aantal jonge paarden. Verder zijn er oude authentieke landbouwwerktuigen en oldtimertrekkers. U kunt natuurlijk gewoon kijken en genieten van de beelden, geuren en geluiden van vroeger, maar Adri Verhage zet de paarden graag even stil om te vertellen over zijn werk en over de gewassen die hij verbouwt. Dan kunt u meteen de paarden aaien en wie weet mag u meehelpen.